Ki tudja megfékezni a cui-t?

Az Egyesült Államok levéltárosa deaktiválhatja a CUI-t a NARA-ba átvitt rekordokban. A CUI ellenőrzésének megszüntetése támogatja az elszámoltathatóságot – Ne kapcsolja ki a CUI-t, hogy elrejtse a jogosulatlan közzétételeket.

Ki a felelős a CUI-jelölések és a Dissem alkalmazásáért?

Ha igen, a jogosult birtokosa felelős a CUI-jelölések és a terjesztési utasítások megfelelő alkalmazásáért. (4) Nem lehet közös vagy közterületen.

Ki láthatja a CUI-t?

A CUI-hoz való hozzáférés általában korlátozott Nem egyesült államokbeli személyek, kivéve, ha a szponzor beleegyezett abba, hogy hozzáférést biztosít egy nem egyesült államokbeli teljes körűen végrehajtott titoktartási megállapodás (NDA) hatálya alá tartozó személy.

Ki határozza meg a CUI állapotát?

Azt, hogy a CUI alapszintű vagy meghatározott, az határozza meg az adott CUI megfelelő védelmi és/vagy terjesztési hatósága. Minden „Biztonsági és/vagy Terjesztési Hatóság” hivatkozás hivatkozik az adott információ CUI-ként való ellenőrzését engedélyező jogszabályra, rendeletre vagy az egész kormányra kiterjedő szabályzatra.

Mi minősül CUI-nak?

A CUI az kormány által létrehozott vagy birtokolt információ, amely megköveteli a vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel és a kormányra kiterjedő irányelvekkel összhangban lévő védelmi vagy terjesztési ellenőrzéseket. ... Nem minősül vállalati szellemi tulajdonnak, kivéve, ha állami szerződéshez hozták létre, vagy nem szerepel azokban a követelményekben.

Ellenőrzött, nem minősített információ: A CUI ellenőrzésének megszüntetése

Honnan tudhatom, hogy van-e CUI-m?

1. Lefedett: A webhelyre vonatkozik a CUI hatálya? Ha a webhely amerikai szövetségi szerződéssel rendelkezik, vagy beszállító a Amerikai szövetségi szerződés, akkor a webhely valószínűleg CUI-val rendelkezik.

A Noforn CUI?

A CUI kategória jelölése kötelező. c. A korlátozott terjesztési vezérlők korlátozzák a CUI megosztásának módját. Például a „NOFORN” korlátozott terjesztési ellenőrzés megakadályozza, hogy az információkat megosszák nem egyesült államokbeli állampolgárokkal és kormányokkal.

Mi a CUI hat kategóriája?

CUI kategóriák

  • Ammónium-nitrát.
  • Vegyi terrorizmussal kapcsolatos sebezhetőségi információ.
  • A kritikus energiainfrastruktúra információi.
  • Vészhelyzet kezelése.
  • Általános információk a kritikus infrastruktúráról.
  • Információs rendszerek sebezhetőségéről.
  • Fizikai biztonság.
  • Védett kritikus infrastruktúra információ.

Milyen példák vannak a CUI-ra?

Példák a CUI-ra bármely személyazonosításra alkalmas információk, például jogi anyagok vagy egészségügyi dokumentumok, műszaki rajzok és tervrajzok, szellemi tulajdon, valamint sok más típusú adat. A szabály célja, hogy minden szervezet egységesen kezelje az információkat.

A CUI felváltja a Fouo-t?

A CUI felváltja az ügynökségspecifikus címkéket, mint pl Csak hivatalos használatra (FOUO), Érzékeny, de nem minősített (SBU) és Törvényvégrehajtási Kényes (LES) az új adatok és egyes örökölt címkékkel ellátott adatok ellenőrzött nem minősített információnak minősülnek.

Mi a különbség a CUI és a Fouo között?

Kérdés: Mi a különbség az U//FOUO és a CUI között? Válasz: U//FOUO egy örökölt jelölés, amelyet az ügynökségi politikán vagy gyakorlaton alapuló érzékenység jelzésére használnak. A CUI egy jelölés, amely a CUI alapvető információinak jelenlétét jelzi.

A CUI-t titkosítani kell?

Válasz: Igen. CUI továbbításkor titkosítani kell.

Mi a CUI két típusa?

Az exportvezérlő CUI típusai

  • Exportellenőrzött.
  • Exportellenőrzött kutatás.

A Phi egy CUI?

A CUI nem minősített információ, amely további védelmet vagy védelmet igényel. ... A CUI néhány gyakori példája a személyazonosításra alkalmas információ (PII) vagy védett egészségügyi információk (PHI).

Mi az az alap CUI?

A CUI Basic az a CUI azon részhalmaza, amelyre vonatkozóan a felhatalmazó törvény, rendelet vagy az egész kormányra vonatkozó szabályzat nem ír elő konkrét kezelési vagy terjesztési ellenőrzéseket. Az ügynökségek a CUI Basic szolgáltatást az ebben a részben és a CUI-nyilvántartásban meghatározott egységes vezérlőkészletnek megfelelően kezelik.

Mi az a CUI kategória?

A 13556. számú végrehajtói rendelet alapján létrehozott Controlled Unclassified Information (CUI) program szabványosítja azt a módot, ahogyan a végrehajtó ág kezeli a nem minősített információkat, amelyek védelmi vagy terjesztési ellenőrzéseket igényelnek törvénynek, rendeleteknek és az egész kormányra vonatkozó irányelveknek megfelelően, és azokkal összhangban.

Hogyan osztályozod a Cuit?

A Controlled Unclassified Information (CUI) olyan információ, amely védelmet, ill terjesztési ellenőrzések összhangban van a vonatkozó törvényekkel, szabályozásokkal és az egész kormányra kiterjedő politikákkal, de nem tartozik a 13526 „Minősített nemzetbiztonsági információk” végrehajtási rendelet vagy a módosított atomenergia-törvény hatálya alá.

Az IP-cím CUI-nak számít?

CUI-eszközök személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjt, például az Ön e-mail címe, neve, otthoni vagy munkahelyi címe vagy telefonszáma, vagy bizonyos esetekben demográfiai adatok. ... Ezek az információk a következőket tartalmazhatják: az Ön IP-címe, böngésző típusa, domain nevek, hozzáférési idők és hivatkozó webhelyek címei.

Hogyan történik a CUI megjelölése?

A CUI-vezérlő jelöléseket és a kategóriajelöléseket két perjel (//) választja el egymástól. Ha több kategóriát is tartalmaz, azokat egyetlen perjel (/) választja el. A terjesztést ellenőrző jelöléseket dupla perjel (//) választja el a szalaghirdetés többi részétől.

A Distribution Statement C CUI?

A terjesztési nyilatkozat tükröződni fog a CUI-megjelölési mutatóban, és a dokumentum első oldalán vagy borítóján teljes egészében feljegyzésre kerül. Terjesztési nyilatkozat A: Nyilvános kiadásra jóváhagyva. A terjesztés korlátlan. ... Az e dokumentumra vonatkozó egyéb kéréseket [insert controlling DoD office] kell továbbítani.

Ki dönti el Cuit?

Azt, hogy a CUI alapszintű vagy meghatározott, az határozza meg az adott CUI megfelelő védelmi és/vagy terjesztési hatósága. Minden „Biztonsági és/vagy Terjesztési Hatóság” hivatkozás hivatkozik az adott információ CUI-ként való ellenőrzését engedélyező jogszabályra, rendeletre vagy az egész kormányra kiterjedő szabályzatra.

Mi a célja Cui elpusztításának?

Mi a célja a CUI megsemmisítésének? ... Ez kötelező elhelyezni egy szalagcímet az oldal tetején, amely figyelmezteti a felhasználót a CUI jelenlétére.

Milyen szintű titoktartás szükséges a CUI-hoz?

Alapvető szabvány a CUI védelmére nem kevesebb, mint mérsékelt titoktartás. – Az ilyen védelem nagyobb, mint az alacsony, a FISMA hatálya alá tartozó összes rendszerre vonatkozó minimumkövetelmények – A legtöbb ügynökség már eleve mérsékeltre konfigurálja rendszerét a CUI-program hatálya alá tartozó információk védelmére.

Létrehozhat egy vállalkozó CUI-t?

A Controlled Unclassified Information (CUI) a kormány által megvédett, nem minősített információk összességére utal. A kormány létrehozhatja vagy már birtokolja ezeket az információkat; más idők, a vállalkozó létrehozhatja vagy kezelheti ezeket az információkat a kormány nevében.